Το καθεστώς απώλειας βάρους της μεγάλης τράπεζας, Ρωσική Αυτοκρατορία - Βικιπαίδεια


Η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη, με την από 10 Οκτωβρίου αγωγή της, προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που έχει κατατεθεί με αριθμό. Την απόφαση αυτή προσέβαλαν οι εκκαλούσα, με την από 12 Φεβρουαρίου έφεση της προς το Δικαστήριο τούτο, που έχει κατατεθεί με αριθμό.

Ο Καναδάς στοχοθέτησε σήμερα 21 Ρώσους, του περιβάλλοντος του Βλαντίμιρ Πούτιν, και τέσσερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες, σε ένα νέο κύμα κυρώσεων λόγω της εισβολής στην Ουκρανία. Ανάμεσα στα πρόσωπα που αποτελούν στόχο των νέων κυρώσεων είναι η Αλίνα Καμπάγιεβα, η πρώην ολυμπιονίκης στη ρυθμική γυμναστική που φέρεται να διατηρούσε, σύμφωνα με ορισμένα μέσα ενημέρωσης και αντιφρονούντες, σχέση με τον πρόεδρο Πούτιν, κάτι που εκείνος είχε διαψεύσει το Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, η Αλίνα Καμπάγιεβα περιγράφεται σε εμπιστευτική έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ως ωφελούμενη από την περιουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η συζήτηση της ως άνω έφεσης ματαιώθηκε κατά την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της Ήδη η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και συζητήθηκε. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις προτάσεις τους και παραστάθηκαν στο ακροατήριο με δηλώσεις τους κατά το άρθρο παρ. Η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από Ότι η ιδία υπήρξε στρατιωτικός και με πολλές προσωπικές και οικονομικές θυσίες είχε καταφέρει και διαχειριζόταν ένα χαρτοφυλάκιο ύψους Ότι, στις 5.

Ότι, το έτοςεπισκέφθηκε την εναγομένη Τράπεζα, προκειμένου να ρευστοποιήσει το προϊόν και να λάβει τα χρήματα, όπως την είχαν διαβεβαιώσει από την τράπεζα ότι θα μπορούσε να πράξει, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση παρά μόνο με την πάροδο ενός έτους, πλην όμως οι υπάλληλοι της Τράπεζας την ενημέρωσαν ότι τα χρήματα είχαν δεσμευθεί μέχρι την λήξη του προϊόντος, ήτοι μέχρι τοκαθώς το κλίμα στην διατραπεζική αγορά είχε κλονισθεί από την επικείμενη παγκόσμια οικονομική κρίση.

Ότι επιχείρησε ακολούθως και άλλες φορές να ρευστοποιήσει το εν λόγω τραπεζικό προϊόν, απροσφόρως όμως. Ότι, τον Φεβρουάριο τουη εναγομένη με επιστολή που της απέστειλε την ενημέρωσε, υπό την ιδιότητα της ως θεματοφύλακας του ανωτέρω ομολόγου, ότι σύμφωνα με την μέχρι τότε ενημέρωση της δεν το καθεστώς απώλειας βάρους της μεγάλης τράπεζας γίνει καταβολή του τοκομεριδίου του ομολόγου στις Ότι η εναγομένη την ενημέρωσε περαιτέρω στις 5.

Ότι θεωρεί τον εαυτό της θύμα εξαπάτησης εκ μέρους της εναγομένης, αφού παρασυρόμενη από την εμπιστοσύνη της προς την τράπεζα πείσθηκε να τοποθετήσει τις οικονομίες μιας ζωής σε κάποιο τραπεζικό προϊόν, το οποίο αποδείχθηκε ούτε πιο συμφέρον ούτε εγγυημένο και ότι εάν γνώριζε εξ αρχής τα πραγματικά περιστατικά σε καμία περίπτωση δεν θα αποφάσιζε να προβεί στην οποιαδήποτε συνεργασία με την εναγομένη, από την οποία πλανήθηκε και εξαπατήθηκε.

πολύ γρήγορη και αποτελεσματική θεραπεία απώλειας βάρους θεραπεία αδυνατίσματος με πίτουρο psyllium

Με βάση αυτό το ιστορικό η ενάγουσα, επικαλούμενη την αδικοπρακτική ευθύνη της εναγομένης, από την υπαίτια παράβαση των υποχρεώσεών της που απέρρεαν από την παροχή στην ιδία επενδυτικών — συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και από τον Κώδικα Δεοντολογίας των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Ε. Τέλος, ζητούσε να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί η εναγομένη στα δικαστικά της έξοδα. Επί της αγωγής αυτής το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε την εκκαλούμενη απόφαση, με την οποία έκανε δεκτή την αγωγή και αναγνώρισε ότι η Τράπεζα υποχρεούται να καταβάλει στην ενάγουσα τα ανωτέρω ποσά, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.

Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων, και ΑΚ σαφώς προκύπτει ότι προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση από αδικοπραξία είναι, α η υπαιτιότητα του υποχρέου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αμελείας, ήτοι όταν δεν καταβάλεται η επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, β η παράνομη συμπεριφορά του υπόχρεου σε αποζημίωση έναντι εκείνου που ζημιώθηκε και γ ύπαρξη αιτιώδους συναφείας μεταξύ της παράνομης συμπεριφοράς και της ζημίας.

τα καλύτερα γραφήματα απώλειας βάρους εφαρμογές για καύση λίπους στην κοιλιά

Η παράνομη συμπεριφορά, ως όρος της αδικοπραξίας μπορεί να συνίσταται όχι μόνο σε θετική πράξη αλλά και σε παράλειψη, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, εκείνος που υπέπεσε στην παράλειψη ήταν υποχρεωμένος σε πράξη από τον νόμο ή την δικαιοπραξία είτε από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα Κοινωνική αντίληψη.

Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνομένου πρόσωπου ήταν, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, ικανή και μπορούσε αντικειμενικώς να επιφέρει, κατά την συνηθισμένη και κανονική πορεία των πραγμάτων, το επιζήμιο αποτέλεσμα.

Δανιηλίδης: «Αποτρόπαια και καταδικαστέα πράξη ο πλειστηριασμός»

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις των άρθρων και ΑΚ, όποιος παρασύρθηκε με απάτη σε δήλωση βουλήσεως, έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας και παράλληλα το καθεστώς απώλειας βάρους της μεγάλης τράπεζας ανόρθωση κάθε άλλης ζημίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες άρθρο επ.

Ειδικότερα, από τις διατάξεις των άρθρων, και ΑΚ προκύπτει ότι η πρόκληση βλάβης στην περιουσία δίαιτα με χυμό λεμονιού 14 ημέρες προσώπου, η οποία συνδέεται προς τις παρεχόμενες από την τράπεζα επενδυτικές υπηρεσίες, συνιστά όρο θεμελίωσης της αστικής ευθύνης της τελευταίας σε καταβολή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας, εφόσον επιπλέον υφίστανται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις υπαγωγής της συγκεκριμένης βιοτικής σχέσης στους κανόνες των ως άνω διατάξεων.

Οι προϋποθέσεις θεμελίωσης της ανωτέρω μορφής ευθύνης απαιτούν την ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών με το επελθόν ζημιογόνο αποτέλεσμα, καθώς και υπαίτια εκδήλωση παράνομης συμπεριφοράς εκ μέρους της τράπεζας, που παρέχει τις υπηρεσίες, μέσω της οποίας παραβιάζονται οι συναλλακτικές της υποχρεώσεις, όπως το ειδικότερο περιεχόμενο αυτών στην συγκεκριμένη περίπτωση, προσδιορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες των άρθρων και ΑΚ.

Ειδικότερη μορφή παραβίασης των κανόνων αυτών αποτελεί η εκ μέρους της τράπεζας παράλειψη εκπληρώσεως των υποχρεώσεων εκτίμησης των συμφερόντων του πελάτη, διαφώτισης, παροχής συμβουλευτικής καθοδήγησης και προειδοποίησης αυτού.

Υπό την έννοια αυτή, οι συγκεκριμένες συναλλακτικές υποχρεώσεις παραβιάζονται, μεταξύ άλλων, και στις περιπτώσεις που παραλείπεται η παροχή όσων πληροφοριών είναι απαραίτητες στον συγκεκριμένο αποδέκτη των επενδυτικών υπηρεσιών, προκειμένου αυτός να είναι σε Θέση να αντιληφθεί την μορφή της προτεινόμενης σε αυτόν τοποθέτησης των κεφαλαίων του και κυρίως να κατανοήσει όσους κινδύνους συνδέονται με την ζημιογόνο για τον ίδιο εξέλιξη αυτής, ώστε, έχοντας ενημερωθεί σχετικώς, ακολούθως να αξιολογήσει ο ίδιος τις επιβλαβείς συνέπειες της συγκεκριμένης επενδυτικής επιλογής και ο ίδιος επίσης να αποφασίσει, εάν θα την επιχειρήσει, παρέχοντας την σχετική εντολή στην αντισυμβαλλόμενη αυτού τράπεζα.

Οι ως άνω προϋποθέσεις, στις οποίες θεμελιώνεται αστική ευθύνη σε αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας, δεν διαφέρουν από εκείνες, η συνδρομή των οποίων επάγεται την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8 ν.

Καράκωστα, Οι γενικοί όροι των τραπεζικών συναλλαγών, έκδοσησελ. Αυγητίδη, Ο αποδέκτης των επενδυτικών υπηρεσιών ως καταναλωτής, ΕπισκΕΔ Συγκεκριμένα, από τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη που προκάλεσε παράνομα και υπαίτια, με πράξη ή παράλειψη του, κατά την παροχή αυτών στον καταναλωτή. Ως παρέχων υπηρεσίες νοείται όποιος, στο πλαίσιο της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, παρέχει υπηρεσία, κατά τρόπο ανεξάρτητο.

Δεν είναι υπηρεσία, με την έννοια αυτού του άρθρου, παροχή η οποία έχει ως άμεσο και αποκλειστικό αντικείμενο την κατασκευή προϊόντων τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως παρέχων υπηρεσίες θεωρείται όποιος παρέχει κατά τρόπο ανεξάρτητο υπηρεσία στο πλαίσιο άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας. Ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της παροχής της υπηρεσίας και της ζημίας.

  1. Δανιηλίδης: «Αποτρόπαια και καταδικαστέα πράξη ο πλειστηριασμός» | Typosthes
  2. Η συνάντηση έγινε σε θετικό κλίμα.

Ο παρέχων τις υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας. Υφίσταται δε αιτιώδης συνάφεια μεταξύ ζημιογόνου πράξης ή παράλειψης και ζημίας, όταν, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, το φερόμενο ως ζημιογόνο γεγονός, κατά την συνήθη και κανονική πορεία των πραγμάτων ή τις ειδικές περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης, ήταν πρόσφορο να επιφέρει και πράγματι επέφερε το επιζήμιο αποτέλεσμα βλ.

Στην έννοια των παρεχόντων υπηρεσίες κατά την προαναφερθείσα διάταξη εμπίπτουν και οι τράπεζες, οι οποίες, συνεπώς, υπέχουν έναντι του καταναλωτικού κοινού συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας, η παραβίαση των οποίων συνιστά, εκτός της αθέτησης της σύμβασης, και αδικοπραξία βλ.

Εξάλλου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.

  • Φαρμακείο αδυνατίσματος σταγόνες λάιμ
  • Σε συνέχεια του ψηφίσματος που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία προχθές, αντιπροσωπεία της διοίκησης, με επικεφαλής τον δήμαρχο Σίμο Δανιηλίδη, συμμετείχε στη καθολική διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί έξω από το κεντρικό κατάστημα της τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
  • Απάντηση της ΕΤΕ για το θέμα της τράπεζας της Ανατολής - Newsbomb - Ειδησεις - News
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Εθνική Τράπεζα διευκολύνει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές Με τα εργαλεία της Εθνικής Τράπεζας, ο επιχειρηματίας μπορεί να κάνει σίγουρα βήματα εξωστρέφειας, έχοντας στο πλευρό του έναν πολύτιμο και αξιόπιστο σύμμαχο.
  • Καναδάς: Κυρώσεις σε πρόσωπα του περιβάλλοντος Πούτιν και σε άλλες τράπεζες | News
  • Η Ελισάβετ θυμίζει πολλά από τα ηγετικά προτερήματα του Πέτρου και επιπλέον είναι αρκετά ώριμη όταν αναλαμβάνει καθήκοντα 32 ετών.
  • Ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε λόγω δανείου είτε από αλληλόχρεο λογαριασμό.
  • Όμως, με τη σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού και την επέκταση του εμβολιαστικού προγράμματος, η οικονομική δραστηριότητα ανέκαμψε ταχύτατα.

Οι πληροφορίες που παρέχουν σε πελάτες ή σε δυνητικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημιστικών ανακοινώσεων, πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές.

Περαιτέρω, πρέπει να τους παρέχουν κατάλληλη πληροφόρηση σε κατανοητή μορφή, ώστε αυτοί να είναι ευλόγως σε θέση να κατανοούν την φύση και τους κινδύνους της προσφερόμενης επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας και της συγκεκριμένης κατηγορίας του προτεινόμενου χρηματοπιστωτικού μέσου και ως εκ τούτου να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις επί τη βάσει αντικειμενικής πληροφόρησης.

Η πληροφόρηση αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοιχείων και κατάλληλη καθοδήγηση και προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις.

Η Εθνική Τράπεζα διευκολύνει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές

Όταν οι ΑΕΠΕΥ ή και οι τράπεζες παρέχουν επενδυτικές συμβουλές ή προβαίνουν σε διαχείριση χαρτοφυλακίου, οφείλουν να αντλούν τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την γνώση και την εμπειρία του πελάτη ή του δυνητικού πελάτη στον επενδυτικό τομέα που σχετίζεται με την συγκεκριμένη κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου ή υπηρεσίας, καθώς και σχετικά με την χρηματοοικονομική κατάσταση και τους επενδυτικούς στόχους του, ώστε να μπορούν να τους συστήσουν τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι κατάλληλα για την περίπτωση τους έλεγχος καταλληλόλητας.

Όταν οι ΑΕΠΕΥ ή και οι τράπεζες παρέχουν άλλες επενδυτικές υπηρεσίες, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 4, ζητούν από τον πελάτη το δυνητικό πελάτη να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία του στον επενδυτικό τομέα που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη κατηγορία του προσφερόμενου ή ζητούμενου χρηματοπιστωτικού μέσου ή υπηρεσίας, ώστε να μπορούν οι ΑΕΠΕΥ ή και οι τράπεζες να εκτιμήσουν κατά πόσον η σχεδιαζόμενη επενδυτική υπηρεσία ή το χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατάλληλο για τον πελάτη έλεγχος συμβατότητας.

Εφόσον οι ΑΕΠΕΥ ή και οι τράπεζες κρίνουν, βάσει των πληροφοριών που έχουν λάβει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ότι το χρηματοπιστωτικό το καθεστώς απώλειας βάρους της μεγάλης τράπεζας ή η υπηρεσία δεν είναι κατάλληλα για τον πελάτη ή τον δυνητικό πελάτη, οφείλουν να τον προειδοποιήσουν σχετικά. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή. Ως εκ των ανωτέρω και σύμφωνα με την αρχή της καταλληλόλητας η τράπεζα οφείλει να παρέχει προσαρμοσμένες στο πρόσωπο του πελάτη κατάλληλες συμβουλές.

είναι η ουσία της αποδυνάμωσης της γραμμής ο χυμός που λιώνει το λίπος της κοιλιάς

Με βάση, λοιπόν, τις διατάζεις του εν λόγω νόμου, δημιουργούνται ενδεικτικά, ζητήματα ευθύνης μιας τράπεζας, εάν δεν εφιστά εγγράφως την προσοχή του επενδυτή στους κινδύνους συγκεκριμένων επενδυτικών επιλογών του, εάν δεν πραγματοποιεί με την κατάλληλη υποστήριξη των εξειδικευμένων το καθεστώς απώλειας βάρους της μεγάλης τράπεζας της τεχνική ανάλυση της μελλοντικής κινήσεως των κινητών αξιών που περιλαμβάνει στο προτεινόμενο επενδυτικό πρόγραμμα και εάν δεν ενημερώνει με απολύτως σαφή τρόπο τον επενδυτή ως προς τις αποδόσεις των προτεινομένων για επένδυση τίτλων.

Η παράβαση των διατάξεων αυτών συνιστά παρανομία υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου ΑΚ. Εφόσον η εν λόγω παρανομία, διαπραχθείσα με υπαιτιότητα, επιφέρει αιτιωδώς ζημία στον επενδυτή, υποχρεώνει το καθεστώς απώλειας βάρους της μεγάλης τράπεζας παρανομούσα τράπεζα σε αποζημίωση βλ.

Εξάλλου, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι μεταξύ της διαμεσολαβούσας τράπεζας και του πελάτη της ενδεχομένως να έχει συναφθεί σιωπηρά σύμβαση με αντικείμενο την παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία προϋποθέτει την υποχρέωση της τράπεζας να δίνει συμβουλές στους πελάτες της για χρηματοπιστωτικά προϊόντα, έστω και αν δεν έχει τηρηθεί κάποιος τύπος, πράγμα που είναι σύνηθες στην πράξη.

Δυσβάσταχτο βάρος τα αγροτικά δάνεια στην παλιά ΑΤΕ, σε καθεστώς φόβου πολλοί παραγωγοί

Στοιχεία που φανερώνουν την δικαιοπρακτική βούληση των μερών σε τέτοιες περιπτώσεις είναι, πρώτον, ότι για τον παρέχοντα επενδυτικές υπηρεσίες είναι προφανές ότι η πληροφόρηση έχει μεγάλη σημασία ίσως μια έγκυος γυναίκα να χάσει λίπος τον δυνητικό επενδυτή, αφού θα αποτελέσει για αυτόν το καθεστώς απώλειας βάρους της μεγάλης τράπεζας βάση για την λήψη σοβαρών αποφάσεων για επένδυση των κεφαλαίων του.

Δεύτερο στοιχείο που μπορεί να αναφερθεί είναι ότι, καθώς ο μέσος επενδυτής είναι συνήθως άπειρος, ενώ οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν ειδικές γνώσεις για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, ο επενδυτής αποφασίζει με βάση τις συμβουλές των εν λόγω επιχειρήσεων, τις εμπιστεύεται και περιμένει μία υπεύθυνη πληροφόρηση, η παροχή της οποίας ανάγεται στην επαγγελματική ενασχόλησή τους.

Τέλος, οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν και ίδιο οικονομικό όφελος για την παροχή των συμβουλών τους, άμεσο ή τουλάχιστον έμμεσο βλ.

Τέλος, από το άρθρο ΑΚ προκύπτει ότι σκοπός της διατάξεως είναι να επιτυγχάνεται μία υπό ευρεία έννοια αποκατάσταση του παθόντος για την ηθική του βλάβη, λόγω της αδικοπραξίας, ώστε αυτός να απολαύει μία δίκαιη και επαρκή ανακούφιση και παρηγοριά, χωρίς, από το άλλο μέρος, να εμπορευματοποιείται η προσβληθείσα ηθική αξία και να επεκτείνεται υπέρμετρα το ύψος της αποζημιώσεως για ηθική βλάβη, που δεν μπορεί να αποτιμηθεί επακριβώς σε χρήμα.

Τέτοια στοιχεία είναι κυρίως: το είδος και η βαρύτητα της προσβολής, η περιουσιακή, κοινωνική και προσωπική κατάσταση των μερών και κυρίως του παθόντος, η βαρύτητα του πταίσματος του δράστη στον βαθμό που επηρεάζει την ένταση της ηθικής βλάβηςη βαρύτητα του τυχόν συντρέχοντος πταίσματος του θύματος, οι όλες ειδικότερες συνθήκες πρόκλησης της ηθικής βλάβης.

Καναδάς: Κυρώσεις σε πρόσωπα του περιβάλλοντος Πούτιν και σε άλλες τράπεζες

Συνάγεται δε το αντικειμενικό αυτό μέτρο από τον ανωτέρω σκοπό του άρθρου ΑΚ και, μέσω αυτού, από την όλη κλίμακα των υπερκειμένων σκοπών του συστήματος το καθεστώς απώλειας βάρους της μεγάλης τράπεζας λόγω αδικοπραξίας του Αστικού Κώδικα.

Η κρίση του δικαστηρίου ουσίας, όσον αφορά το ύψος της επιδικαστέας χρηματικής ικανοποίησης αποφασίζεται με βάση τους ισχυρισμούς και τα αποδεικτικά στοιχεία που θέτουν στην διάθεσή του οι διάδικοι. Επιβάλλεται όμως, σε κάθε περίπτωση να τηρείται, κατά τον καθορισμό του επιδικαζόμενου ποσού, η αρχή της αναλογικότητας ως γενική νομική αρχή και δη αυξημένης τυπικής ισχύος άρθρα 21 και 25 του ισχύοντος Συντάγματος με την τροφές καθαρισμού σώματος ότι η σχετική κρίση του δικαστηρίου, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια, όπως αυτά διαπιστώνονται από τα δεδομένα της κοινής πείρας και την κοινή περί δικαίου συνείδηση σε ορισμένο τόπο και χρόνο, που αποτυπώνονται στη συνήθη πρακτική των δικαστηρίων.

Και τούτο, διότι μια απόφαση, με την οποία επιδικάζεται ένα ευτελές ή υπέρμετρα μεγάλο ποσό, ως δήθεν εύλογο κατά την ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου, προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης, ευτελίζει, στην πρώτη περίπτωση, όσον αφορά τον παθόντατον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου, και στην δεύτερη, όσον αφορά τον υπόχρεοτο δικαίωμα της περιουσίας τους, αφού το δικαστήριο επεμβαίνοντας στην διαφορά μεταξύ ιδιωτών πρέπει να τηρεί μια δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στα αντιτιθέμενα συμφέροντα, με παράλληλη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Απάντηση της ΕΤΕ για το θέμα της τράπεζας της Ανατολής

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της ενάγουσας και ήδη εφεσίβλητης, ………………. Η εφεσίβλητη είναι συνταξιούχος στρατιωτικός και ήταν πελάτισσα της δικαιοπαρόχου της εκκαλούσας, καθώς διατηρούσε από το — ημερομηνία κατά την οποία συνταξιοδοτήθηκε — απλές προθεσμιακές καταθέσεις των χρημάτων της στο παραπάνω υποκατάστημά της.

Στις 5. Στην επένδυση αυτή η εφεσίβλητη προέβη κατόπιν επενδυτικών συμβουλών και αντιστοίχων προτροπών του …………, επενδυτικού συμβούλου της δικαιπαρόχου της εκκαλούσας, ο οποίος της πρότεινε ένα προϊόν με υψηλό επιτόκιο, με εγγύηση του κεφαλαίου από την Τ-ΒΑΝΚ, φέρουσα επισήμως την ονομασία «Aspis Bank Α.

Η εφεσίβλητη, που υπήρξε στρατιωτικός, δεν είχε ποτέ σχέση και γνώσεις σχετικώς με το χρηματιστήριο και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι η εφεσίβλητη ήταν έμπειρη επενδύτρια, αφού πριν από την κρίσιμη επένδυση είχε επενδύσει τα χρήματά της, αγοράζοντας ομόλογα της Εμπορικής Τράπεζας. Πράγματι, η εφεσίβλητη ένα μέρος του χρηματικού ποσού το οποίο κατέβαλε για την ένδικη επένδυση και συγκεκριμένα το ποσό των DΝόπως τούτο προκύπτει, α από το σχετικό με ημερομηνία 4.

Ρωσική Αυτοκρατορία

Το γεγονός όμως αυτό, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, δεν συνιστά επαρκές και ικανό στοιχείο για να προσδώσει στην εφεσίβλητη την ιδιότητα της έμπειρης επενδύτριας, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται η εγκαλούσα, διότι η κατάφαση του ισχυρισμού αυτού προϋποθέτει την σε βάθος χρόνου και με σύνθετα τραπεζικά προϊόντα ενασχόληση κάποιου που διαθέτει χρήματα, ώστε να του προσδοθεί η ιδιότητα του έμπειρου επενδυτή.

Ειδικότερα, η δικαιοπάροχος της εκκαλούσας διέθετε προδιατυπωμένο έγγραφο αίτησης για την έκδοση Λογαριασμού Άυλων Τίτλων για την αγορά Ομολόγων χωρίς τον τίτλο του ομολόγουπου συμπληρώνονταν εκ των υστέρων από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο πελάτη της, ως προς τα προσωπικά του στοιχεία, τον τίτλο του ομολόγου, το ποσό, τον Αρ.

Επομένως, ο ισχυρισμός της ότι η εφεσίβλητη υπέβαλε αίτηση προς την Τράπεζα για να πραγματοποιήσει την συγκεκριμένη επένδυση, χωρίς να μεσολαβήσει η οποιαδήποτε υπόδειξη εκ μέρους του προστηθέντος της, δεν ευσταθεί, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την το καθεστώς απώλειας βάρους της μεγάλης τράπεζας, σαφή και κατηγορηματική κατάθεση του μάρτυρος απόδειξης, συζύγου της εφεσίβλητης, ο οποίος κατέθεσε ότι ο προστηθείς της δικαιοπαρόχου της εκκαλούσας υπέδειξε στην εφεσίβλητη να τοποθετήσει τα χρήματά της στο συγκεκριμένο τραπεζικό προϊόν, ώστε να έχει καλύτερη απόδοση, και ότι πολύ αργότερα έμαθαν ότι είχαν τοποθετηθεί τα χρήματά της στην «Ασπίς Πρόνοια», όταν άρχισαν να θορυβούνται από το γεγονός ότι από ένα χρονικό σημείο και μετά έπαψαν να κατατίθενται τόκοι από το επενδυμένο κεφάλαιο.

Εξάλλου, θα πρέπει να γίνει δεκτό, ότι μεταξύ των διαδίκων συνήφθη άτυπη σύμβαση με αντικείμενο την παροχή επενδυτικών συμβουλών, δυνάμει της οποίας η εκκαλούσα δια του ανωτέρω προστηθέντος υπαλλήλου της δικαιοπαρόχου της ανέλαβε την υποχρέωση να δώσει συμβουλές στην εφεσίβλητη για χρηματοπιστωτικά ζητήματα, δεδομένου ότι η πληροφόρηση αυτή είχε μεγάλη σημασία για αυτήν εφεσίβλητηκαθώς θα αποτελούσε την βάση για την λήψη σοβαρών αποφάσεων για την επένδυση του κεφαλαίου της.

Επιπλέον, παρά τις άνω επενδύσεις της εφεσίβλητης σε ομόλογα, είναι σαφές ότι η δικαιοπάροχος της εκκαλούσας διέθετε πολύ πιο εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τις σχετικές με αυτά συναλλαγές, με αποτέλεσμα οι συμβουλές της τελευταίας να είναι άκρως απαραίτητες για την διαμόρφωση της επενδυτικής συμπεριφοράς της εφεσίβλητης, η οποία με την σειρά της βασιζόταν στην υπεύθυνη πληροφόρηση εκ μέρους της αντισυμβαλλόμενης Τράπεζας, η παροχή της οποίας ανάγεται στην επαγγελματική ενασχόλησή της.

Επομένως, η δικαιοπάροχος της εκκαλούσας ως προμηθεύτρια επενδυτικών υπηρεσιών εντός του κύκλου της εμπορικής της δραστηριότητας παρείχε μέσω του προστηθέντος της υπαλλήλου του υποκαταστήματος Ιωαννίνων επενδυτική συμβουλή και το καθεστώς απώλειας βάρους της μεγάλης τράπεζας στην εφεσίβλητη, η οποία διέθετε εν προκειμένω και την ιδιότητα του καταναλωτή ως τελικός αποδέκτες της προαναφερθείσας επενδυτικής υπηρεσίας της αντισυμβαλλομένης της, μη υπερβαίνουσα το πρότυπο του μέσου αποταμιευτή, δοθέντος ότι αφενός το επενδυθέν από αυτήν επίμαχο ποσό δεν ήταν τόσο υψηλό και αφετέρου δεν υπήρχε συστηματική ενασχόληση της εφεσίβλητης με πολύπλοκες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

Άρθρα & Συνεντεύξεις

Επομένως, οι προδιαληφθείσες συνθήκες, υπό τις οποίες μετάφραση του αδυνατίσματος στα francais η ανωτέρω συμπεριφορά της δικαιοπαρόχου της εκκαλούσας με βάση την οποία η εφεσίβλητη προέβη στην αγορά του επίμαχου ομολόγου, προκάλεσαν στην τελευταία, που δεν διέθετε την απαιτούμενη εμπειρία, μονομερή, ελλιπή, ασαφή και παραπλανητική πληροφόρηση από τον ανωτέρω υπάλληλο της αντιδίκου της, τα όσα δε περί του αντιθέτου ισχυρίζεται η εκκαλούσα απορριπτέα κρίνονται ως αβάσιμα.

Ειδικότερα, κατέστη φανερό, ότι η εφεσίβλητη δεν ενημερώθηκε προσυμβατικώς με πλήρη ανάλυση των όρων και χαρακτηριστικών του επίμαχου ομολόγου, καθώς και των τυχόν επενδυτικών κινδύνων εξ αυτών. Παρότι η δικαιοπάροχος της εκκαλούσας είχε την υποχρέωση να της παρουσιάσει αναλυτικά τους κινδύνους που ενείχε η επένδυση στο εν λόγω επενδυτικό προϊόν, στην οποία της πρότεινε να προβεί, κατά παράβαση της υποχρέωσης αυτής, ουδέποτε την ενημέρωσε για τον κίνδυνο ως προς την τύχη του ομολόγου και φυσικά των χρημάτων, τα οποία είχε τοποθετήσει σε αυτό.

Επομένως, κατά παράβαση των οριζόμενων υποχρεώσεων της, η δικαιοπάροχος της εκκαλούσας, όπως συνομολογείται, ουδεμία ειδική πληροφόρηση παρέσχε στην εφεσίβλητη, προκειμένου να αντιληφθεί τους πραγματικούς κινδύνους που ενείχε η επένδυση αυτή και ουδεμία περιγραφή έκανε ως προς τους παράγοντες, οι οποίοι προσδιόριζαν την απόδοση των εν λόγω ομολόγου.

hoodia για να χάσετε βάρος πώς να χάσετε 50 κιλά παραπάνω

Με τον τρόπο που ενήργησε η δικαιοπάροχος της εκκαλούσας δια του προαναφερθέντος προστηθέντος υπαλλήλου της παραβίασε τις συναλλακτικές της υποχρεώσεις, όπως το περιεχόμενο τους προσδιορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες των άρθρων και ΑΚ. Η παράλειψή της αυτή ανάγεται στην καταβολή κάθε δυνατής επιμέλειας για την εκπλήρωση της υποχρέωσης ενημέρωσης, διαφώτισης και παροχής κατάλληλης συμβουλής, ήτοι στην παράβαση των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 25 ν. Επιπλέον, η εκκαλούσα υπέχει αδικοπρακτική ευθύνη έναντι της εφεσίβλητης, και για τον λόγο ότι, δια της προπεριγραφείσας απατηλής συμπεριφοράς του προαναφερομένου οργάνου της δικαιοπαρόχου της, προκάλεσε με δόλο στην εφεσίβλητη, η οποία ετύγχανε συντηρητική πελάτισσα αυτής, την απόφαση επένδυσης στο επίμαχο ομόλογο, παριστώντας εν γνώσει της ψευδή γεγονότα ως αληθή, ήτοι ότι το εν λόγω προϊόν αποτελεί ασφαλή τοποθέτηση με εγγυημένο κεφάλαιο, υψηλό επιτόκιο και άμεσα ρευστοποιήσιμο μετά τον γιρλάντα αδυνατίσματος χρόνο της αγοράς, αποσιωπώντας τους προδιαληφθέντες κινδύνους αυτού, προκαλώντας στην εφεσίβλητη την ως άνω μείωση της περιουσίας της.

Αλ. Φλαμπουράρης: Τράπεζα Πειραιώς, η μεγαλύτερη ληστεία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου

Επιπροσθέτως, η ανωτέρω παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά της δικαιοπαρόχου της σε βάρος της εφεσίβλητης αντισυμβαλλόμενης πελάτισσας αυτής και καταναλωτή στο πλαίσιο της χορήγησης σε αυτής επενδυτικής συμβουλής και σύστασης για την αγορά του επίμαχου ομολόγου αντί του προαναφερθέντος τιμήματος συνδέεται αιτιωδώς προς την επελθούσα περιουσιακή ζημία της εφεσίβλητης.

Αυτή δεν ανάγεται αποκλειστικά σε γεγονός ανωτέρας βίας και δη στην επακολουθήσασα θέση υπό ειδική εκκαθάριση της «Aspis Bank Α. Περαιτέρω, η συγκεκριμένη παράνομη συμπεριφορά της δικαιοπαρόχου της συνδέεται αιτιωδώς με την επελθούσα ζημία της εφεσίβλητης, καθόσον αυτή προκλήθηκε, διότι η επένδυση επιχειρήθηκε, χωρίς να παρασχεθεί σε αυτήν εφεσίβλητη η αναγκαία ενημέρωση, ώστε να κατανοήσει την μορφή και το περιχεόμενο της επένδυσης και να αποφασίσει, εάν θα προβεί σε αυτήν, με αποτέλεσμα να θεμελιώνεται αδικοπρακτική ευθύνη της εκκαλούσας, απορριπτομένου ως αβασίμου του σχετικού λόγου της έφεσης.

Το τραμπολίνο σας βοηθά να χάσετε βάρος πράσινο τσάι και τζίντζερ για απώλεια βάρους

Επιπλέον, το ποσό των τόκων, που έλαβε η εφεσίβλητη από το ανωτέρω προϊόν είναι απότοκος της συναφθείσας μεταξύ αυτής και της δικαιοπαρόχου της εκκαλούσας σύμβασης με συγκεκριμένες απολήψεις. Πράγματι, οι τόκοι που έλαβε η εφεσίβλητη ως απόδοση του χρεογράφου είναι μεν κέρδος της από την κυριότητα του τίτλου αυτού, πλην όμως το κέρδος αυτό προέρχεται όχι από την ζημία που υπέστη εξαιτίας της απώλειας του κεφαλαίου της, αλλά από την παραχώρηση αυτού κεφαλαίου στην αντισυμβαλλόμενη Τράπεζα, η οποία το εκμεταλλεύθηκε με όποιο πρόσφορο τρόπο μπορούσε, αποδίδοντας τους συμφωνημένους καρπούς του στην εφεσίβλητη.

Επομένως, η τελευταία δικαιούται να κρατήσει το σύνολο των εισπραχθέντων τόκων. Άλλωστε η απόδοση αυτών με την μορφή συνυπολογισμού τους στην ζημία της εφεσίβλητης, θα αντίκειτο στις αρχές της καλής πίστεως, αφού η τελευταία τους έχει ήδη εισπράξει και με τον συνυπολογισμό τους θα μειωνόταν η επιδικασθησομένη αποζημίωση από την απώλεια του κεφαλαίου της, απορριπτομένου για τον λόγο αυτό ως αβάσιμου του σχετικού λόγου της έφεσης περί συνυπολογισμού στην αποζημίωση της εφεσίβλητης του ποσού των τόκων που αυτή έλαβε.

γεύματα για την καύση του λίπους της κοιλιάς σαλάτα για απώλεια βάρους

Συνέπεια δε της προπεριγραφείσας παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς της δικαιοπαρόχου της εκκαλούσας, η εφεσίβλητη υπέστη, ένεκα της στενοχώριας και της ψυχικής ταλαιπωρίας που δοκίμασε, ηθική βλάβη, για την χρηματική ικανοποίηση της οποίας, ενόψει της έκτασης της ζημίας της, τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε, της αποκλειστικής υπαιτιότητας της αντιδίκου της και της κοινωνικοοικονομικής θέσης και κατάστασης εκάστου των μερών, κρίνεται ως εύλογο για την επιδίκασή του το ποσό των 9.