Σχέδιο μαθήματος δημόσιας διατροφής


Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτοςσύμφωνα με το Σχέδιο Κανονισμού του Π. Το ΠΜΣ παρέχει προηγμένες και εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν την εις βάθος κατανόηση-αξιολόγηση-διαχείριση της διατροφικής αξίας των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων και της ένταξης αυτών στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής και διατροφικής πολιτικής.

σχέδιο μαθήματος δημόσιας διατροφής Μπορώ να χάσω βάρος σε 1 χρόνο

Παράλληλα, το ΠΜΣ αποσκοπεί στην μεταφορά εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα διατροφής που σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων και που ταυτοχρόνως προάγουν την γενικότερη ποιότητα ζωής του ανθρώπου, καθώς και την εφαρμογή αυτών των διατροφικών προτύπων για την επίτευξη της ευζωίας του ανθρώπου σε πολλαπλά επίπεδα, κοινωνικά, πολιτισμικά, περιβαλλοντικά, κ.

Η προσέγγιση αυτή ακολουθεί το πρότυπο επιστημονικό πρόγραμμα διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών και ανάλογων ΠΜΣ διεθνώς.

Μαθήματα Δημόσιας Διοίκησης για φοιτητές

Σ απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εξέταση σε 2 από τα 4 προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ένα επιλογής μάθημα από τα 2 προσφερόμενα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνοη επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση εξήντα 90 πιστωτικών μονάδων ECTSοι οποίες κατανέμονται ως εξής: 1. Χρονική διάρκεια φοίτησης Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π. Τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα αφορούν την παρακολούθηση μαθημάτων και το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

σχέδιο μαθήματος δημόσιας διατροφής pamela slabire

Τρόπος παρακολούθησης Στο Π. Τις υπόλοιπες εβδομάδες τα μαθήματα θα υλοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης του ΠΜΣ. Γλώσσα διδασκαλίας Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική, σχέδιο μαθήματος δημόσιας διατροφής μέρος των μαθημάτων δύναται να διδαχθεί στην αγγλική γλώσσα.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α. Ι Πανεπιστημίων και Τ. Παράλληλα, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ανωτέρω ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.

Αίτηση υποψηφιότητας 2. Φωτοτυπία τίτλων σπουδών, ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών.

Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ. Φωτοτυπία Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου. Βιογραφικό σημείωμα που θα αναφέρονται οι σπουδές και τυχόν επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία.

σχέδιο μαθήματος δημόσιας διατροφής περιτύλιγμα σώματος που χάνεται εύκολα

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν. Πιστοποιητικό γνώσης Σχέδιο μαθήματος δημόσιας διατροφής τουλάχιστον επιπέδου Β2. Πιστοποιητικά άλλων γλωσσών, εάν υπάρχουν 8.

σχέδιο μαθήματος δημόσιας διατροφής μέθοδοι καύσης λίπους στην κοιλιά

Δύο συστατικές επιστολές, αν υπάρχουν. Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Λίγα λόγια την πλατφόρμα Αίσωπος. Η πλατφόρμα «Αίσωπος» αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και αποτελεί ένα πρωτοποριακό ολοκληρωμένο εργαλείο Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Συγγραφής, Αξιολόγησης και Παρουσίασης Ψηφιακών Διαδραστικών Διδακτικών Σεναρίων σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον. Το Ψηφιακό Υλικό μπορεί να μετασχηματιστεί και να προσαρμοστεί πλήρως στη Δομή Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων, καθώς ο δημιουργός δύναται να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα εργαλεία μεμονωμένα και συνδυαστικά, ανάλογα με την φαντασία του, προβαίνοντας σε αντιστοιχίσεις με Διδακτικούς Στόχους, Θεματικές Ταξινομίες, Φάσεις Υλοποίησης κτλ. Η Πλατφόρμα περιλαμβάνει μεγάλο πλήθος Υποδειγματικών Ψηφιακών Σεναρίων υλοποιημένων από επιστημονικές επιτροπές και ως εκ τούτου εγγυημένων ως προς την Επιστημονική και Παιδαγωγική τους Επάρκεια.

Αικατερίνη Παλατιανού, τηλ. Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.

σχέδιο μαθήματος δημόσιας διατροφής τσάι για να βοηθήσει στην απώλεια λίπους στην κοιλιά