Περίβλημα αδυνατίσματος


περίβλημα αδυνατίσματος

Για να μειωθεί αριθμός των παράνομων προϊόντων καπνού στην περίβλημα αδυνατίσματος τα κράτη- μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τα μεμονωμένα πακέτα και η συσκευασία μεταφορών θα προσδιορίζονται με σήμανση που θα επιτρέπει τον εντοπισμό τους.

To reduce the number of illegal tobacco products on the market member states should guarantee that single packets and transport packaging are identified with a mark enabling them to be traced say MEPs. Ένα μεμονωμένο πακέτο πέντε γλωσσών περιέχει τις A five-language stand-along package contains the following five languages:.

περίβλημα αδυνατίσματος

Μεμονωμένο πακέτο πέντε γλωσσών για την έκδοση Windows Vista SP2 bit. Five-language stand-alone package for Windows Vista SP2 bit edition.

περίβλημα αδυνατίσματος

Μεμονωμένο πακέτο γλωσσών για έκδοση Windows Server SP2 bit edition. Five-language stand-alone package for Windows Server SP2 bit edition. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρουμε ένα μεμονωμένο πακέτο υπηρεσιών που ταιριάζει στις προσωπικές σας ανάγκες.

περίβλημα αδυνατίσματος

We are glad to offer you an individual package of services that suits your personal requirements. Η τιμή μπορεί να φανεί υψηλή μέχρι να συνειδητοποιήσετε ότι ένα μεμονωμένο πακέτο περιέχει 4 μερίδες!

περίβλημα αδυνατίσματος

The price might seem high until you realize that a single package contains servings! Αυτά περίβλημα αδυνατίσματος δίνουν στο διαχειριστή ενός συστήματος Debian πλήρη έλεγχο πάνω στα πακέτα που είναι εγκατεστημένα στο σύστημα μαζί με δυνατότητα να εγκαταστήσει ένα μεμονωμένο πακέτο ή να ενημερώσει αυτόματα ολόκληρο το These tools give the περίβλημα αδυνατίσματος of a Debian system complete control over the packages including the ability to install a single package or automatically update the entire operating περίβλημα αδυνατίσματος.

Οι ακόλουθες εκδόσεις μεμονωμένου πακέτου είναι διαθέσιμες:. The following stand-alone package editions are available:.

περίβλημα αδυνατίσματος

Πιθανώς θα χρησιμοποιήσετε αυτή.